ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
100 курсових робіт

100 курсових робіт

 


Облік, аналіз і аудит заробітної плати
Резерви вдосконалення системи дисциплінарної відповідальності працівників готельного підприємства на прикладі діючого підприємства
Методика аудиту звіт про фінансові результати
Креативні виборчі технології. Основні складові креативних виборчих технологій
Сучасний стан і перспективи українсько-китайської співпраці
Формування асортиментної політики виробничого підприємства
Туроператорська та турагентська діяльність підприємств туризму
Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі ЗАТ Житомирські ласощі
Аналіз непроцентних доходів банку. Аналіз непроцентних доходів банку
Матеріальна відповідальність працівника, поняття, підстави виникнення, види, порядок відшкодування
Аналіз діяльності державної районної адміністрації
Аудит доходів діяльності підприємства та формування фінансових результатів
Управління витратами в підприємстві готельно-ресторанного господарства
Бюджетна система України і проблеми її функціонування в умовах ринкової економіки
Дефіцит державного бюджету і шляхи його подолання
Сутність бюджету і його роль у суспільному відтворенні
Економічна сутність та необхідність страхування
Платоспроможність комерційного банку та управління нею
Особливості призначення опікунства над дітьми з фізичними вадами
Специфіка бізнес - планування на ринку стоматологічних послуг
Аналіз доходів і витрат банку. Економічна сутність та класифікація доходів і витрат банку
Рекреаційні ресурси Чехії, їх оцінка, проблеми і перспективи використання
Рекреаційне природокористування. Наслідки рекреаційного природокористування в Україні
Місце та роль Маріїнського театру у розвитку хореографічного мистецтва
Аналіз використання коштів на оплату праці
Аналіз відображення культурних подій у тижневику Дзеркало тижня
Конституційно-правове регулювання реалізації права на участь в управлінні державними справами
Творчість Фолкнера та Шевчука , особливості художньої світобудови
Сучасний стан і перспективи українсько-китайської співпраці
Соціально-педагогічна робота з обдарованою молоддю в умовах З0Ш
Товари, як основа комерційної діяльності
Аудиторський процес та методичні прийоми аудиту
Аналіз матеріальних витрат основного виробництва
Правовое обеспечение качества продуктов питания
Влив тривалого введення кофеїну на біоелектричну активність гіпоталамусу щурів
Письмові контрольні роботи з географії 6 клас
Формування портфеля стратегій. Методи формування портфеля стратегій
Вибір і обгрунтування стратегій маркетингу
Роль емпатії у мiжособистiсних вiдносинах
Методи та iнструменти ризик-мененжменту
Военные режимы в Латинской Америке 1970-1980
Удосконалення розвитку персоналу
Особливості економічної кризи 90-х років в Україні та шляхи її подолання, макроекономічний аспект
Аналіз факторів мікрооточення і макрооточення організації
Формування і розподіл валового і чистого доходу підприємства
Організація рекреаційного туру першого класу обслуговування на 7 днів до Кіпру
Зв'язок професійної освіти і професійної діяльності випускників ВНЗ
Формування регіональних рекреаційних систем
Моделювання поведінки ринкових суб'єктів
Припинення права власності. Основні принципи права власності
Якість обслуговування покупців у мережевому магазині "Інтертоп" ТОВ "МТІ
Макроекономічна рівновага сукупний попит та сукупна пропозиція в Україні
Оцінка якості туристичного продукту та його конкурентоспроможність
Процесний підхід до управління персоналом
Прогнозування видатків державного бюджету
Облік, аналіз і аудит готової продукції та її реалізації
Групові методи психологічної корекції емоційних порушень у дітей
Індивідуальні форми психологічної корекції дітей з емоційними порушенням
Методика навчання основ скульптури на уроках образотворчого мистецтва у художніх школах
КНР - новий світових лідер. Модернізація економіки КНР на сучасному етапі
Управління інноваційною діяльністю в готельному комплексі "Турист"
Методика формування у молодших школярів естетичних почуттів до природи на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі
Розповсюдження християнського вчення в США
Міжнародні стандарти захисту прав споживачів досвід для України
Маркетинг інноваційних товарів у сфері дослідницько-інформаційних послуг
Поняття вини, форми вини. Характеристика умислу та його видів
Формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання
Психологічні умови довільності психічних процесів у дошкільному віці
Суб'єкти спадкових відносин. Особливості спадкових правовідносин
Фондовий ринок України становлення і розвиток
Облік валютних операцій. Особливості та значення валютних операцій
Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам
Підготовка та укладання зовнішньоторговельної угоди на імпорт тютюнових виробів
Святими місцями України. Сегментація тура "Святими місцями України"
Конкуренція у кримінальному праві. Поняття конкуренції кримінально-правових норм
Рекламна діяльність підприємства та напрямки її удосконалення
Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв'язків Білорусії
Особливості ціноутворення в транспортній галузі
Громадянськість поезії Євгенія Маланюка
Прогалини в праві шляхи їх усунення та подолання
Управління конкурентними перевагами підприємства
Договоры об оказании услуг. Особенность гражданских правоотношений
Управління якістю продукції. Основи сучасної концепції управління якістю
Грошово-кредитна політика як складова державного регулювання економіки
Піар в Україні. Паблік рилейшнз в Україні
Структура об'єктивної сторони складу злочину, порушення вимог законодавства про охорону праці
Підготовка та укладання зовнішньоторговельної угоди на імпорт дитячого харчування
Мотивація діяльності дітей як чинник їх уваги
Психологічні умови розвитку довільності психічних процесів у дошкільному віці
Формування інтересу до навчання у дітей старшого дошкільного віку
Правове регулювання спадкових відносин
Управління позиковим капіталом на прикладі ТОВ БКФ ГРАНІТ
Довгострокове кредитування населення, сучасний стан та перспективи розвитку в Україні
Проблема співвідношення навчання i порушення розвитку
Взаємозв'язок між довірою та самоставлення особистості
Особливості оцінки ефективності управління сучасним підприємством
Розвиток творчого потенціалу у молоді з особливими потребами
Поетика портрету другорядних персонажів в романі М.В.Лермонтова Герой нашого час
Психофізіологія рухової діяльності. Будова опорно-рухового апарату
Розробка цінової політики підприємства з урахуванням кон'юнктури ринку і можливої конкурентоспроможності фірми
Інфраструктура товарного ринку. Вид діяльності підприємства
Методи та форми роботи щодо профілактики девіантної поведінки серед молоді
Неповні сім'ї. Форми та методи соціального працівника з цією категорією сімей
Восстание Спартака. Восстание рабов под руководством Спартака
Процесний підхід до управління організацією
Сучасна школа менеджменту - школа науки управління
Причини та умови існування латентної злочинності
Театрально-эстетические взгляды Станиславского
Зв'язок типу сімейних взаємостосунків із соціальним статусом підлітка у групі ровесників
Психологічний портрет злочинця у свідомості підлітків
Концептуальна діада, життя-смерть
Систематизація нормативно-правових актів
Основні механізми та прийоми створення образів уяви
Методика й організація аудиту операцій з валютними коштами на підприємстві
Пігменти фотосинтезу. Фотосинтез та його значення
Анализ перевода произведения "Вечерний звон" Томаса Мура
Використання прийомів ігротерапії для корекції міжособистісних стосунків у дитячих групах
Особливості психокорекційної програми у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з високим рівнем імпульсивної поведінки
Криміналістична характеристика вимагань на сучасному етапи
Індивідуальне завдання з міжнародного менеджменту
Правові підстави припинення права власності
Права власності громадян на земельні ділянки
Порівняльний аналіз психологічної готовності дитини до школи у сім'ях з різним стилем батьківського ставлення
Психологічні ігри учнів як чинник комунікативних деструкцій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
Фінансова стратегія підприємств. Етапи реалізації фінансової стратегії
Лізинг і його роль в формуванні основних засобів підприємства
Система работы с клиентами. Понятие системы работы с клиентами
Сбалансированная система стимулирования персонала
Выставочная деятельность в системе формирования имиджа организации
Правові засади господарської діяльності в нафтогазовій галузі
Лікувальна фізична культура при порушеннях опорно-рухового апарату у жінок 25-35 років
Медіація у цивільному судочинстві України
Межі прав людини за Конституцією України
Менеджмент організації. Менеджери та їхня робота в організації
Методи мікроекономічної теорії, можливості, межі та ефективність
Методи управління персоналом підприємства в сучасних умовах господарювання
Методичні підходи до оцінювання ефективності системи управління персоналом організації
Механізм дії права. Поняття та структура механізму правового регулювання
Механізм здійснення державної влади в Україні
Механізм і апарат держави. Загальна характеристика трьох гілок влади
Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок
Механізм планування прибутку на підприємстві
Механізм правового регулювання, поняття, елементи
Механізм сучасної Держави. Види органів держави
Міжнародний договір, як джерело права
Міжнародний франчайзинг, суть і фактори розвитку
Місце національної поліції України в механізмі держави
Місце у фінансовій діяльності держави Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг в Україні
Музей, як соціокультурний феномен, його філософське осмислення
Мусульманська правова система
Мусульманська правова сімя
Напрями підвищення конкурентоспроможності України на сучасному етапі
Напрями підвищення рівня прибутковості підприємства
Національна поліція в механізмі Української держави
Національний банк України та монетарна політика
Національні засади в навчанні та вихованні
Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення
Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї
Нормативно-правовий договір та договірна правотворчість в Україні
Об'єднання громадян, поняття, види і їх правовий статус в Україні
Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту випуску оновленої продукції
Обґрунтування стратегічних партнерів України з експортно-імпортних операцій у сфері ОПК
Облік загальновиробничих витрат
Облік фінансових інвестицій підприємства