ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
100 курсових робіт

100 курсових робіт

 


Класифікація лексичного складу порівнюваних мов (англійська та українська)
Індивідуальний проект з курсу Менеджмент ЗЕД
Особливості методики формування інтелектуальних умінь учнів на уроках в початковій школі
Особливості комплексного дослідження споживача в залежності від типу ринку
Фотожурналістика в Маріуполі сучасний стан та перспективи
Маніпуляція в рекламі
Соціально-економічна роль податків та їх фіскальна ефективність
Л. Урвік як фундатор оргпроектування в бюрократичній системі управління
Розвиток мотивації у майбутніх вчителів до технологій педагогічного менеджменту
Розвиток компетентного спілкування дiтей 5-6 рокiв
Біблійні алюзії в трагедії Гете Фауст. Біблійні мотиви у трагедії Гете Фауст
Исследование украинского рынка солодового ячменного экстракта и концентрата квасного сусла
Розвиток в Україні нічних закладів. Тенденції розвитку нічних клубів в Україні
Сучасні технології просування продукції фармацевтичної галузі на міжнародному ринку
Східна колористика у казках Вільгельма Гауфа як основа творення тексту
Проектування редакції щотижневої молодіжної газети
ДСТУ щодо регулювання сфери керування документаційними процесами в Україні
Розвиток співробітництва України з країнами-учасницями СНД в аерокосмічній галузі
Особливості організації роботи туристичних агентств в сучасних умовах
Вплив поглядів Е.Дюркгейма на розвиток сучасної соціології
Арабо-Ізраїльський конфлікт. Суецька криза 1956 року і її наслідки
Історія вивчення пірамід на плато Гіза
Основи управління ресурсами підприємства
Залежність Я-концепції особистості від її соціального оточення
Патріотичні почуття у творах Т. Шевченка
Україна як суб'єкт світового ринку товарів
Конституційний Суд України в системі органів державної влади
Доходи та витрати комерційного банку. Аналіз діяльності АКБ Правекс-банк
Упаковка в системі планування продукту
Меланин. Метаболизм меланина. Виды меланина
Діяльність суб'єкта електронної комерції в інфраструктурі товарного ринку
Митна політика держави та напрямки її вдосконалення
Фінансові ризики суб'єкта господарювання та управління ними
Кредити фізичних осіб. Сутність споживчого кредиту та формування ціни на ринку
Недосконала конкуренція та її види. Особливості недосконалої конкуренції
Перспективи просування на міжнародний ринок продукції ТОВ Індустріал - Мінерал Груп
Державні органи як суб'єкти трудового права України
Електронні платежі і розрахунки. Характеристика платіжного обороту
Відшкодування збитків завданих під час введення надзвичайного стану
Упаковка в системі планування продукту. Пошук нових можливостей впакування
Сучасний підхід підприємства до формування товарного асортименту
Телебачення як пріоритетний тип реклами
Формування товарного асортименту на підприємстві
Підприємництво, його сутність та особливості в Україні
Інформаційно-аналітична діяльність у пострадянських країнах сучасний стан та перспективи розвитку
Особливості вибору адекватного стилю поведінки старшокласників у конфліктах
Визначення конкурентних позицій підприємства на ринку та його можливостей щодо їх поліпшення
Стратегічне фінансове планування на підприємствах
Розробка інноваційної стратегії підприємства
Організація туристичний-рекреаційної діяльності в Курортополісі Трускавець
Организация работы гарячего цеха кафе при отеле на 75 мест
Вдосконалення управління інноваційним процесом на підприємстві
Психологічне консультування Інтернет-залежних
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
Психологічне консультування з проблем девіації
Психологічне консультування з проблем професійного самовизначення
Психологічне консультування членів педагогічного колективу
Розробка консультанта з проблем виховання дітей у сімї
Фінансово-інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні
Стратегія виробництва підприємства. Етапи розробки стратегії виробництва
Дослідження стану фінансового забезпечення державного медичного страхування
Прикметникові синоніми у поетичних творах Ліни Костенко
Правове регулювання використання офшорних зон у господарській діяльності в Україні
Контрабанда. Поняття контрабанди, як суспільно небезпечного явища
Дослідження ринку міжнародного туризму
Туристично-рекреаційний потенціал Куби та її звязки з Україною
Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Виконання судового рішення господарського суду як стадія господарського процесу
Суб'єкт банкрутства і банкрут - порівняльна характеристика статусу
Редакційно-видавничі особливості наукових журналів
Особливості прийняття рішень в рекламній діяльності
Видатки місцевих бюджетів
Лісове господарство України
Організація банкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантів на 20 осіб
Треті особи як можливі учасники господарського процесу
Підстави набуття права власності на землю
Ділова гра як метод прийняття управлінських рішень
Розробка психолога-консультанта з подружніми конфліктами
Система видатків місцевих бюджетів м. Біла Церква
Особливості дистанціювання у спілкуванні старшокласників
Кредитування підприємства короткостроковими банківськими позиками
Брендингові стратегії на світових товарних ринках
Судова практика вирішення корпоративних спорів
Історія розвитку вчення про заїкання. Сучасні підходи, проблеми
Рольові очікування членів подружжя як передумова до виникнення конфліктів в молодій сім'ї
Оцінка якості посуду для немовлят ВАТ Універмаг Дитячий світ
Визначення і характеристика ЗНМ у дітей
Налоговая система Украины и пути ее совершенствования
Психодіагностика потреб та мотивів старшокласників (студентів) проективними та репертуарними методи
Загальна характеристика дислексії визначення, причини, класифікація
Право на контакт з дітьми. Врахування інтересів дитини
Товарознавча характеристика асортименту чоловічого модельного взуття
Облік розрахунків з підзвітними особами
Амнистия. Юридическая природа амнистии и помилования
Мотивація досягнення успіху та схильності до ризику як чинники впливу на креативність
Текст документу. Види документів і їх класифікація
Особливості регуляції навчальної діяльності студентів з низьким рівнем успішності
Документознавство. Поняття, об'єкт, предмет документознавства
Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи
Договір ренти як новела Цивільного кодексу України 2003
Аналіз та оцінка демографічної ситуації в Україні
Історія формування Європейського Суду з прав людини
Проблема розширення Європейського союзу у 90 ті роки
Военные режимы в Латинской Америке 1970-1980
Вдосконалення системи бюджетування на підприємстві
Сутність і функції ринку. Проблеми ринкового функціонування
Охорона праці працівників та безпека життєдіяльності дітей в дошкільному закладі
Конкурентний ринок, принципи функціонування ринку продуктів та ресурсів
Культура стратегічного планування в міжнародній фірмі
Сутність підприємництва та його організаційно-економічні форми
Організація і методика економічного аналізу
Екологічне виховання на уроках та в позаурочний час
Економічне співробітництво України з Іраном, невикористаний потенціал
Економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили
Економічно-торгівельні зв'язки України з США та перспективи їхнього розвитку
Етика державної служби. Загальні правила поведінки державних службовців
Ефективність податкової системи України
Загальна характеристика Нових індустріальних країн
Загальна характеристика теорій походження держави і права
Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове значення
Законодавчий процес за законодавством України
Засоби державного регулювання ринку
Застосування системного підходу в управлінні організації
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Злочинна необережність та її види
Зміст, призначення і порядок складання звіту про власний капітал
Зовнішньоекономічні та геополітичні стратегії розвитку Іраку
Зовнішня політика США після Другої світової війни
Іграшка як засіб виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку
Ідеї та принципи соціологічної концепції О.Конта
Індонезія на сучасному етапі розвитку
Інноваційна діяльність підприємства (теорія)
Інноваційна діяльність підприємства
Інноваційні підходи до навчання персоналу
Іноваційний розвиток як основа конкурентних переваг транснаціональних корпорацій
Історія розвитку лікарських форм
Казкотерапія як засіб виховання дітей з інтелектуальною недостатністю
Класифікація дебіторської заборгованості
Класифікація кримінальних правопорушень
Контроль та нагляд за діяльністю суб'єктів господарювання
Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння
Країнознавча та державно-правова характеристика Норвегії
Країнознавча та державно-правова характеристика ФРГ
Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності та її елементи
Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння
Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини в контексті зарубіжного кримінального законодавства
Кримінальні процесуальні функції. Види кримінальних процесуальних функцій
Кримінально-правова характеристика використання неповнолітньої дитини для заняття жебрацтвом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика наруги над державними символами
Кримінально-правова характеристика насильницького донорства
Кримінально-правова характеристика невиплати зарплати, стипендії, пенсії
Кримінально-правова характеристика незаконного збагачення
Кримінально-правова характеристика незаконного полювання
Кримінально-правова характеристика нецільового використання бюджетних коштів
Кримінально-правова характеристика погрози вбивством
Кримінально-правова характеристика порушення чинних правил поведінки на транспорті
Кримінально-правова характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи не виконання цивільно-правових обов'язків
Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності
Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами
Кримінально-правова характеристика невиплати зарплати, пенсії, стипендії
Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами
Лексичні запозичення в термінах журналістики
Лікарські рослини - джерела вітаміну С (види шипшини, смородина Чорна)
Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина, що володіють гіпотензивною активністю