ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Перші 50 курсових робіт

Перші 50 курсових робіт

 

Організація управління західно-українськими землями Австроугорщиною
Право і особистість. Правовий статус особи на сучасному етапі
Турция в годы Второй мировой войны. Турция на пороге Второй мировой войны
Народная драма как театр представление. Особенности народной драмы
Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку
Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів
Міжнародно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорони
Исламский фактор в партийно-политической жизни Пакистана
Виховання у сімї як першооснова розвитку дитини
Внутренняя и внешняя политика Линкольна в период Гражданской войны в США
Прикметники на позначення кольору мови
Використання економічних методів в роботі з персоналом
Керування документацією - складова і функція управління
Організація постачання сировини, продовольчих товарів та предметів матеріально-технічного призначення до суші-бару
Природні ресурси як економічний фактор. Економічна сутність природних ресурсів
Педагогічний процес в позашкільних закладах
Стандартизація керування документаційними процесами міжнародна практика
Метафори у словесно-образній системі поетичної мови Ліни Костенко
Організація обслуговування автотуристів у кемпінгах
Організація бронювання різних видів послуг та їх інформаційно-технічне забезпечення
Призначення та основні характеристики верстата 2М55
Запозичення як один з засобів поповнення та розвитку словникового складу української та арабської мови
Облік, аналіз і аудит готової продукції основного виробництва та її реалізації на підприємствах
Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади
Кодифікація законодавства, як один із шляхів подолання прогалин в праві та юридичних колізій
Сутність кредиту та типи кредитних відносин
Договір на відкриття рахунку. Основні види банківських рахунків
Соціальна регуляція розвитку педагогічних здібностей вчителів загальноосвітніх шкіл
Формування особистості підлітка засобами етнопедагогіки
Правові відносини. Поняття, види та зміст правовідносин
Маркетингове дослідження Автомобільного машинобудування
Механізм встановлення ринкової рівноваги. Ринкова динаміка
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту молока
Кадровий потенціал та його використання
Мікросистема та її основні характеристики
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту медичного препарату
Інвестиції. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні
Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів
Маркетингове дослідження карамелі. Особливості технології виробництва товару
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобілів BMW
Формування валеологічної культури у молодших школярів
Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання радіально-свердлильного верстата 2М55
Проблеми соціалізації підлітків в умовах швидких соціальних змін
Особливості соціально-правоовго захисту дітей сиріт
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту кондитерських виробів
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту тканин
Організація бронювання різних видів послуг та їх інформаційно-технічне забезпечення
Створення та діяльність УПА. Організаційна структура, тактика дій та командування
Особливості розвитку країн БРІК Роль та позиції країн БРІК у світовій економіці
Розвиток грошового ринку в Україні. Нормативне регулювання грошового ринку України
Фінансові важелі управління державним боргом
Глобалізація світової економіки, як основна тенденція економічного розвитку
Проблема стабільності національної грошової одиниці України
Зовнішньоторговельні пріоритети Росії
Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення
Особливості становлення державно-правової думки в Україні
Правова охорона фірмових найменувань. Співвідношення фірмового найменування з іншими засобами індивідуалізації
Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин
Основоположні принципи юридичної відповідальності
Значення емоцій у життєдіяльності людини
Вплив телевізійної політичної реклами на підвищення рівня ворожості у молоді
Маркетинг та його місце у розвитку підприємства
Феномен жіночої свідомості у творчості В. Вульф
Містифікація у творчості Е. Гофмана Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер
Світовий досвід Антимонопольного законодавства
Особливості творчого мислення підлітків 5-их класів
Образ Івана Мазепи у світовій літературі
Світоглядно-тематичне навантаження новели Франца Кафки Перевтілення
Формування інтелектуальних умінь як наукова проблема у світовій педагогіці
Еколого-економічний потенціал розвитку і регіонального розміщення біоенергетики в світі
Економічне виховання дітей старшого дошкільного віку
Принципи формування державного бюджету
Передумови виникнення Ісламу. Період становленя та розвитку Ісламу
Національна грошова система. Національна валютна політика України
Аналіз сучасного стану фінансового ринку України
Валовий національний продукт. Види валового національного продукту
Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові відносини
Поняття юридичних фактів. Підстави цивільних правовідносин
Трудовий договір як правове регулювання трудових відносин
Місце адміністративного права в правовій системі України
Банківські гарантії. Економічна суть банківських гарантій
Реструктуризація підприємства. Поняття реструктуризації, Причини та етапи
Соціальне виховання давньої Греції
Конституційне право, як галузь права. Система галузі конституційного права
Право на працю. Державні гарантії трудових прав
Детские неврозы. Развитие неврозов у детей
Водні ресурси Києва. Водні об’єкти і ресурси міста Києва
Контракт як вид трудового договору. Поняття трудового договору
Суть адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу
Прибуток підприємства. Формування прибутку підприємства
Зовнішньо-економічні звязки Африки. Рівень розвитку та структура економіки
Конституційно-правовий статус Автономної республіки Крим
Провадження у справах неповнолітніх. Постановлення та виконання вироку
Структура природоохоронної діяльності в Україні
Налагодження та ремонт ксероксу. Діагностика і ремонт копіювальних апаратів
Пролеми раціонального використання та охорони природних ресурсів Чорного та Азовського моря
Природо-ресурсний потенціал Київської області
Основні засоби, порядок обліку. Визначення, оцінка і класифікація
Аналіз туристичних потоків в Україні
Характеристика християнських та нехристиянських туристичних об’єктів
Соціальна робота з членами сімей, що мають дитину з особливими потребами
Нерудні копалини України та їх використання в Україні
Парламентаризм в Україні. Формування ідей парламентаризму
Робота з стандартними програмами OC Windows
Психологическая коррекция в работе практического психолога
Довгострокові фінансові інвестиції. Сутність та класифікація
Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами
Злочин у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Шляхи розвитку зацікавленості учнів до вивчення рідної мови
Фінансова звітність, її значення та структура
Організація комерційної роботи у роздрібному торгівельному підприємстві
Інформаційно-аналітична діяльність в Україні
Історико-культурні пам'ятки як об'єкт туризму в Житомирській області
Адміністративне судочинство в Україні
Адміністративний процес. Суб'єкти адміністративного процесу
Адміністрування податків і платежів в Україні, організаційні засади та шляхи вдосконалення
Актуальні проблеми та перспективи розвитку операційної діяльності та бухгалтерського обліку в банках України
Амортизація основних засобів. Облік амортизації і зносу основних засобів
Анализ финансовых результатов предприятия
Аналіз ефективності розрахунково-касових операцій
Кадрове планування в організації. Види кадрового планування
Управління збутовою та рекламною діяльністю підприємства
Мовно-стилістичні засоби сучасної поезії
Формування податкової системи України
Облік і аудит розрахунків з оплати праці
Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства
Особливості організації служби прийому служби роботи та розміщення готельного підприємства в сучасних умовах
Особливості залучення капіталу на ринку Японії
Міжнародні договори про перевезення пасажирів
Фінансове регулювання доходів населення
Аналіз і менеджмент власного капіталу банку
Аналіз кредитно-розрахункового обслуговування банками юридичних і фізичних осіб
Аналіз складових фонду оплати праці. Аналіз рівня основної зарплати
Система погладжувань як мотиваційний чинник учбової діяльності учнів загальноосвітньої школи
Навчання написання листа іноземною мовою
Митний союз між країнами ЄС. Єдиний митний тариф ЄС митні ставки за групами товарів щодо третіх країн
Основні завдання контррозвідувальної діяльності СБУ
Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення
Проблема соціалізації інвалідів-спинальників в Україні
Управління товарами на підприємстві. Асортимент та асортиментна політика підприємства
Умисне вбивство за пом'якшуючими обставинами
Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства
Облік, контроль і аналіз витрат виробництва та собівартості продукції
Облік і контроль витрат та аналіз виробничої собівартості продукції
Емпатія в міжособистісних стосунках. Поняття емпатії, її форми та види
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Психологічний вплив реклами засобів для схуднення на жінок
Психологічні проблеми девіантної поведінки молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі
Ознаки групового порушення громадського порядку
Психологічне консультування підлітків. формування ціннісних орієнтацій підлітків
Інструменти та механізми регулювання міжнародної торгівлі товарами в системі СОТ
Пам'ять та умови її продуктивності. Види та механізми пам'яті
Професійне просторіччя в українській мові
Векселі. Економічна сутність та джерела формування фінансування
Договір купівлі продажу нерухомості. Сутність та умови договору купівлі-продажу
Кримінально правова характеристика ухилення від сплати податків
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
Особливості реалізації права громадян на одержання інформації про стан довкілля
Позовна форма захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання у господарському процесі
Вплив сучасної світової фінансової кризи на національну фінансову систему Франції